Leasecontract afkopen

Over ons

We ontwikkelde een dienst waarmee curatoren in staat zijn om een hogere verkoopopbrengst te realiseren, tegen lagere boedelkosten.
Door de juiste partijen bij elkaar te brengen is wagenparkverkopen.nl in staat om de opbrengsten voor de boedel te verhogen.

Ondernemer

Mijn naam is Stephan den Herder, oprichter van wagenparkverkopen.nl.

Ruim zeventien jaar heb ik met veel plezier in de auto- en leasebranche gewerkt. Ik heb veel gezien en geleerd, maar ik merkte dat het een steeds meer procesgestuurde en prijsgedreven business werd. Ik miste het persoonlijke contact met klanten. In 2020 ben ik gaan ondernemen en gestart met koopjeleaseaf.nl.

koopjeleaseaf.nl helpt mensen om vroegtijdig en zonder (al te veel) financiële schade van leasecontracten af te komen. Via koopjeleaseaf.nl kwam ik ook in contact met curatoren die op een financieel gunstige wijze af wilden van (lease)voertuigen in de boedel. Tijdens gesprekken met deze curatoren kwam ik op het idee van wagenparkverkopen.nl.

Via wagenparkverkopen.nl kan ik waarde toevoegen aan de afwikkeling van faillissementen, in die zin dat er uiteindelijk voor de schuldeisers meer actief kan worden gerealiseerd. Wagenparkverkopen.nl is immers in staat om de verkoopopbrengsten van voertuigen te vergroten en tegelijkertijd de boedelkosten die gepaard gaan met de verkoop te verlagen.

Partners

wagenparkverkopen.nl werkt samen met gerenommeerde partners om tot de beste mogelijke dienstverlening te komen. Transport van de voertuigen naar de stallingslocatie wordt verzorgd door een van de grotere spelers in de bergings- en autotransportmarkt. Indien nodig dan kunnen we ervoor zorgen dat de voertuigen binnen 45 minuten worden ingenomen. Na aankomt bij de stallingslocatie wordt de auto gereinigd om vervolgens geïnspecteerd te worden door een onafhankelijk inspecteur.

Inspectie

Het grote voordeel van verkoop via wagenparkverkopen.nl is dat de voertuigen altijd worden aangeboden met een uitgebreid inspectierapport.
In het inspectierapport wordt de omvang van eventuele schades vastgesteld en worden de voertuigen op dusdanige wijze omschreven dat het risico voor de koper van niet kunnen reclameren minimaal is. Dit leidt uiteraard door hogere en realistische biedingen.

Veilingplatform

Wagenparkverkopen.nl werkt voor wat betreft de online veilingen samen met veilingplatform CarCollect. CarCollect heeft een duidelijke ambitie: het online verhandelen van voertuigen makkelijker, sneller en winstgevender maken. Met CarCollect heb je toegang tot de grootste en meest actieve automotive community in- en verkopers. CarCollect hanteert voor al haar veilingen een aantal regels om ervoor te zorgen dat de veilingen via het platform van CarCollect op een veilige en betrouwbare wijze verlopen:

  • Enkel automotive gerelateerde handelsbedrijven kunnen gebruik maken van het platform van CarCollect. Alle aangesloten handelsbedrijven hebben de algemene voorwaarden van CarCollect aanvaard.
  • De veilingen worden georganiseerd via een gesloten biedsysteem. Dit houdt in dat uitgebrachte biedingen niet zichtbaar zijn voor de handelsbedrijven onderling. Hierdoor is prijssturing op geen enkele wijze mogelijk.
  • Bieden op eigen kavels is niet mogelijk.
  • De door CarCollect uitgevoerde veilingen staan optioneel onder toezicht van een notariskantoor.
  • Namen van bieders zijn na het plaatsen van een bieding direct zichtbaar voor de aanbieder.
  • De afhandeling vindt volledig digitaal plaats en is te volgen binnen de CarCollect omgeving.
  • Door het gesloten biedsysteem met eindtijd is bij CarCollect dan ook altijd gelijk duidelijk welke bieder het hoogste bod heeft. De bieder met het hoogste bod krijgt na afloop van de veiling digitaal bericht dat hij de hoogste bieder is.