Voorwaarden

wagenparkverkopen.nl maakt natuurlijk gebruik van algemene voorwaarden en privacy voorwaarden. We hechten veel waarde aan transparantie, daarom hebben we onze voorwaarden zo makkelijk mogelijk leesbaar gemaakt.
Handig voor u als klant maar ook voor wagenparkverkopen.nl.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn vaak ingewikkelde teksten, kleine lettertjes en soms zelfs tientallen pagina’s lang.
Niet bij wagenparkverkopen.nl: onze algemene voorwaarden gebruiken eenvoudige woorden en zo kort mogelijke zinnen.
We beschrijven hierin kort wat u als klant moet doen, wat wagenparkverkopen.nl zal doen en hoe alles in zijn werk gaat.
We maken daarna transparante afspraken, in een korte overeenkomst.

Zo willen wij zaken doen.

Privacy voorwaarden

In de privacy verklaring staat beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Uiteraard voldoet wagenparkverkopen.nl aan de geldende wet- en regelgeving.

Leasecontract afkopen