Mr. Mark Hogeman Advocaat, curator en partner bij Hogeman Dooijeweerd Advocaten

Stephan van wagenparkverkopen.nl is op ons pad gekomen in verband met een faillissement waar een waardevolle auto in de boedel zat. Als curator streef ik naar opbrengstmaximalisatie: een zo hoog mogelijke verkoopwaarde, en daar kon Stephan in helpen.

Een faillissement trekt een breed scala aan mogelijke kopers aan. Stephan is professioneel en heeft open gecommuniceerd over het plan van aanpak. We hebben een reëel ingeschatte verkoopwaarde van de auto gekregen, onderbouwd met rapportage. Kort daarna is de auto succesvol verkocht via een online platform.

Er wordt gewerkt met verschillende pakketten die afgenomen kunnen worden en wij worden als curator ontzorgd en beloftes worden waargemaakt. Als er auto’s in de boedel zitten denk ik zeker aan wagenparkverkopen.nl.

Contact

    Hoe kunnen we van dienst zijn?